Ψηφίσματα υποστήριξης

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη τα σωματεία:
Ε.Κ.Θ. Τμήμα Γ.Σ.Ε.Ε.
Σ.Ε.Α.Ε.
Σ.Ε.Α.Ν.Μ
Σ.Μ.Ε.Θ.
Παρακάτω παραπέμπουμε τα ψηφίσματα των ανωτέρω, που στηρίζουν τον αγώνα μας....